עמיל מכס
27.02.22 / 15:37
עמיל מכס
27.02.22
עמיל מכס

עמיל מכס - מי הוא ומתי נרצה להשתמש בשירותיו 

חוק סוכני המכס קובע כי עמיל מכס הוא "אדם העושה פעולת מכס בשביל זולתו דרך שירות לכל, והוא רשום בפנקס סוכני המכס לפי חוק זה".  כאמור, עמיל מכס הוא איש מקצוע המקבל הסמכה מרשות המכס לאחר עמידה במבחנים וקבלת מספר סוכן מכס ייחודי. תפקידו לסווג את הטובין המיובאים/מיוצאים לצרכי מכס ומיסוי והוא מייצג את היבואן/ יצואן מול רשויות המכס ורשויות הנמל (הכוונה לנמל ימי, מסוף סחורות יבשתי או נמל תעופה) בפעילות המורכבת הקיימת בתהליכים השונים של יבוא ויצוא.

תפקידה של חברת עמילות המכס 

חברת עמילות המכס אחראית להכנת הניירת המרובה (כמעט הכל ממוחשב היום) הקשורה בתהליכים אלה ביעילות ובמהירות, לדאוג לתשלום על ידי בעל העסק, לבדוק את חוקיות היבוא ולסווג את הסחורות בסיווג שממנו ייקבע שיעור המס, באופן שיהיה קביל על רשויות המיסים. בדרך כלל עמילות מכס והתקשרות עם סוכן מכס, כוללת גם מרכיבים נוספים בתהליכי הסחר הבינלאומי, כמו הובלה ימית, הובלה יבשתית, ביטוח ימי, חקלאות, מחסני ערובה, דיווח לנמל או למסוף על חברת תובלה העומדת לשנע מטען ועוד. בכל מסוף בו פועלות תחנות המכס, יש לסוכני המכס עמדות וסניפים, באמצעותם הם פועלים בכדי לטפל בהליכים השונים.

בשלב היבוא, תפקידיה של חברת עמילות המכס כוללים סדרת פעולות בשמו של בעל המטען. ברשימה זו נכללים: הכנת תיק יבוא, יעוץ בנושא תעריפי מכס, סיווג וכד', הכנת רשומון יבוא, שהיא תעודה המשמשת למכס בסיס להערכת שומה והיא מכילה פרטים על סוג המטען, סיווגו, ערכו ועוד. על פי הצהרה זו, נקבע סיווג הטובין הקובע את שיעור המס שנקבע לפריט וסך מיסי המכס.

להצהרה זו יש לצרף תעודת מקור של הטובין, על מנת לקבל הטבות מס על פי הסכמים ואמנות בינלאומיות. לרשומון היבוא יש לצרף בתעודת המסירה, "חשבון מטענים". ברשימה זו נמצאים כל פרטי המשלוח המצויים בתעודת המסירה המפרטת את כל הוצאות היבואן בגין ההובלה הימית.

לאחר תשלום מיסי המכס מקבל היבואן מרשות המכס התרה לטובין.

בפועל לאחר אישורו, לרשומון יש שתי מטרות נוספות בהן חשבונית מטעם המדינה המעידה על מיסי היבוא אותם משלם היבואן ואישור להתרת המטען על ידי המכס. כמו כן, באם מגיש היבואן בקשת הישבון, מהוה הרשומון הוכחה לתביעת הישבון.

עבודה שותפת של עמיל המכס

בנוסף, דואג עמיל המכס לקשר שוטף עם כל הגופים המעורבים כגון המכס, משרדי הממשלה, חברת הספנות, הנמל ועוד. עליו לדאוג לנוכחות בעת בדיקת המכס במידה והם אכן מחליטים על בדיקת המטען. הוא האחראי לתשלום בשם בעל המטען  לרשויות השונות, בהן הנמל, המכס, משרדי הממשלה וכדומה. הוא מקבל את הדיווח על פריקת המטען בישראל באמצעות פקודת המסירה, לאחר ששילם את דמי ההובלה לסוכן האונייה. מסמך זה נדרש על מנת לשחרר את הסחורה מהנמל בארץ והוא למעשה אחד העתקים של שטר המטען. במסירה ישירה פקודת המסירה מועברת למשלח/סוכן המכס טרם הגעת האונייה. למעשה כדי למסור פקודת מסירה אין הכרח להגעת המטען.

בתהליכי היצוא, לעמיל המכס יש תפקיד בכל שלבי ההכנה והעברת המטענים ממדינת למדינה. במסגרת תפקידים אלה, על המכס לבצע את ההכנה וההנפקה של רשומון יצוא. במקרה שבו המשלח הבינלאומי אינו מטפל בכך, על חברת עמילות המכס להזמין מקום באוניה או במטוס. ההליך מוכר לנוסעי מטוסים בתור "בוקינג", הרישום למקום הספציפי שבו יישבו במטוס.

תעודת אחסנה ובדיקת מכס 

 

הכנת תעודת אחסנה למטען ומסירתה למוביל היבשתי. על חברת עמילות המכס לידע את היצואן על דרישות ואישורים מיוחדים ממשרדים ממשלתיים ורשויות שונות. העברת מלוא התשלום בשמו של בעל המטען לרשויות, לנמל, למכס, אגרות למדינה וכיוצא באלה, בהתאם לצורך. כמו כן, להיות נוכח בעת בדיקות המכס באם נדרשות.

רשומון היצוא, הינו מסמך שעמיל המכס מגיש למכס ומכיל את הפריטים המיועדים ליצוא. המסמך המאושר על ידי המכס – מהווה את אחד התנאים ליצוא מטען מהארץ לחו"ל. המסמך מכיל נתוני יצוא של מטען מסוים, בעליו, היעד, תיאור הטובין, יחידת אריזה, נפח ומשקל.

רשומון היצוא והמסמכים הנלווים אליו, כגון אישור של משרד החקלאות, או של משרד הביטחון והצרופות הרלבנטיות, מכילים את הפרטים הנוגעים למשלוח יצוא מסוים והם משמשים למטרות הבאות:

  • הכרה במעשה הייצוא ע"י רשויות המדינה.
  • תשלומי הטבות על ידי הרשויות המוסמכות.
  • רישומים סטטיסטיים.
  • פיקוח על הכנסת תרומת היצוא.

לפני שמעלים טובין אל אניה, קרון רכבת, או כלי הובלה אחר לשם יצוא יש לרשמם לשם יצוא בדרך שנקבעה לכך. כמו כן מהוה הרשומון אסמכתא לפטור מתשלום מע"מ בעת ביצוע יצוא. 

כאשר המוצר המיוצא יוצר על ידי מספר יצרנים יוכן רשומון יצוא מתאים במקום רשומון היצוא הרגיל. אין לראות בקבלת מספר רשומון סופי התרה וזאת מאחר שהמכס רשאי להמתין עד לקבלת מידע נוסף או ביצוע בדיקה כלשהי בטרם תינתן התרה. אם אין בידי הבעלים לספק מייד פרטים מלאים להגשת הרשומון והוא מצהיר על כך לפני גובה המכס, רשאי הוא להגיש רשומון ארעי ולהפקיד כל סכום שיקבע גובה המכס כערובה לתשלום המכס. בעל טובין הכלולים ברשומון ארעי חייב להגיש רשומון מוגמר תוך חודש מיום התרת הרשומון הארעי או בזמן מאוחר מזה, אם ראה גובה המכס להתיר תוספת-זמן, וככל שהתיר; לא הגיש רשומון מוגמר - יחולט הערבון.

באופן מסורתי, מינהל המכס הוא בעיקר מינהל מס, אך כיום - במידה שווה לפחות - עליו לבצע גם משימות פיקוח הנוגעות לסחר הבינלאומי בסחורות: מינהל המכס מאחד בין כל מדינות האיחוד האירופי על ידי רגולציה לתקנות הרלוונטיות לחוקי המכס בכל מדינה. בכך, מובטחת התאמה בין שיטות עבודה וחוקים לאומיים לבין חוקי האיחוד האירופי. 

הוא מגן על עסקים ואזרחים מפני פיראטיות מוצרים, מוצרים מזויפים ומוצרים מסוכנים. בנוסף למשימה החשובה של אבטחת מיסים וניהולם, העובדים תורמים גם תרומה משמעותית לחיזוק והגנה על הכלכלה ועל מקומות העבודה הישראלים.