אוריין ירוקה

בעשור האחרון אנו רואים בזירה העסקית שימוש הולך וגובר במונח קיימות. ארגונים מצהירים על מדיניות לקיימות כחלק ממטרות הארגון וכחלק מצעדיהם האופרטיביים בעשייה היומיומית.

אז מהי קיימות ואיך אוריין מיישמת אותה בעשייתה?

בפשטות, קיימות היא היכולת לספק את צרכינו ולהתקיים ע"י שימוש במשאבים הניתנים לנו ומבלי לפגוע ביכולתם של הדור הבא לעשות את אותו הדבר בדיוק ולהמשיך להנות מאותם משאבים לצורך קיומו.

מגמת הקיימות מבטאת הבנה רווחת שאנו רוצים להשאיר אחרינו עולם טוב, לפחות כמו זה שקיבלנו. באוריין אנו מחדדים שאנחנו מחויבים להשאיר עולם טוב, לפחות כמו זה שקיבלנו, ועל כן הקיימות שזורה בשיקולים השונים אותם אנו לוקחים, בשגרת העבודה היומיומיות, בפעילויות ייחודיות שאנו מקיימים ועוד.

לאוריין תכנית קיימות ארגונית, המגדירה יעדי קיימות מדידים אותם אנו מיישמים ומעדכנים מידי שנה בצירי קיימות שונים:

 

מדיניות זו, מוטמעת בכל החטיבות ומותאמת לפעילותן השונה. כחלק ממדיניות זו אנו גאים לומר כי:

אוריין תמשיך לפעול, למדוד ולקדם בצירי הקיימות השונים, מתוך אמונה אמיתית במחויבותה לכך ומתוך הבנה שאנו, כארגון משמעותי המחזיק במרכזים לוגיסטיים רבים ברחבי הארץ וכן אחראי לצי רכבים נרחב, נדרשים לפעול באחריות המרבית כדי להציע אופק טוב יותר לדורות הבאים אחרינו.