1. "פרופיל",

1.1. כשאתה יוצר פרופיל משתמש באפליקציה, אתה מביע הסכמתך להתקשר בהסכם עם אוריין ש.מ. בע"מ, ח.צ. 511068256 (להלן מכונה "אוריין") ו- SwipBox International A/S, תאגיד קנדי, מספר מע"מ 51 85 47 36 (להלן מכונה "SwipBox"), אשר מנהל את האפליקציה.


2. תנאים ותניות כלליים

2.1. אנשים פרטיים מעל גיל 16 רשאים ליצור פרופיל משתמש. הפרופיל הוא אישי ואינו יכול לשמש אחרים למעט מקרים בהם אתה מעביר ההרשאה למשיכת המשלוח  לצד שלישי.
2.2. באחריותך לקרוא ולהבין את התנאים והתניות הנוכחיים,. בכך שאתה  יוצר את פרופיל המשתמש, אתה מאשר ומביע את הסכמתך המפורשת לכך  שקראת והבנת את התנאים והתניות. ניתן לגשת לתנאים ולתניות בכל עת באפליקציה שבה נעשה שימוש בפרופיל.
2.3. אם יתרחשו שינויים משמעותיים בתנאים אלו, תקבל הודעה באפליקציה. אם לא תסכים לשינויים, תוכל  לסגור את הפרופיל שלך.


3. יצירת פרופיל וקוד PIN אישי

3.1. כדי ליצור  פרופיל משתמש באפליקציה של אוריין, תידרש להזין מידע אישי מסוים. אתה אחראי באופן אישי ובלעדי לוודא שמידע זה נכון ומתעדכן בעת הצורך. 
3.2. כדי ליצור פרופיל משתמש, עליך להיות בעל טלפון סלולרי חכם להזין את מספר טלפון ולקבל את התנאים והתניות שלהלן.
3.3. בעת יצירת הפרופיל תקבל קוד הפעלה ראשוני, ולאחר מכן תדרש ליצור קוד הזדהות סודי אישי (PIN).
3.4. אם תשכח את קוד ה-PIN שלך, תוכל ליצור קוד חדש על ידי בקשת קוד הפעלה חדש כפי שהוזכר בסעיף 3.3.

4. אפליקציה

4.1. יצירת פרופיל משתמש מעניקה לך גישה לאיסוף חבילות באמצעות  האפליקציה.
4.2. יצירת פרופיל היא בחינם ואינה מחייבת, אך היא הכרחית לאפשרות לאיסוף המשלוח מתאי האחסון (לוקרים) .
4.3. האפליקציה, מאפשרת  לתת לאדם אחר הרשאה לאסוף את החבילה שלך. אוריין מפנה את תשומת לבך לעובדה שלא ניתן לבטל הרשאה מהאפליקציה אלא יש לבטל אותה באמצעות האדם המורשה בדרך אחרת. ספקי לוגיסטיקה ואוריין לא יהיו אחראים על הפסדים הקשורים לאי ביטול הרשאה. כדי לקבל הרשאה, האדם שמקבל את ההרשאה חייב להיות בעל פרופיל או ליצור פרופיל.
4.4. האפליקציה משתמשת בטכנולוגיית Bluetooth Low Energy להעברת מפתחות אבטחה דיגיטליים ונתונים מספקי הלוגיסטיקה. בקבלת תנאים ותניות אלה, אתה מסכים שהאמור לעיל מועבר באמצעות טכנולוגיה ותהליך זה, הן מבחינת הנתונים שלך, והן מבחינת נתוני צד שלישי וספקים לוגיסטיים.


5. סגירת הפרופיל שלך

5.1. תוכל לבחור לסגור את הפרופיל שלך על ידי התקשרות למוקד בטלפון 073-2261671 בכל עת.
5.2. לאחר סגירת הפרופיל שלך, לא תוכל עוד לאסוף חבילות באמצעות הטלפון החכם שלך. כאשר הפרופיל נסגר, נתוני החבילות שלך אנונימיים ולא ניתן ליצור אותם מחדש.
5.3. אוריין שומרת לעצמה את הזכות לסגור את הפרופיל שלך במקרה של הפרה של הסכם זה. הפרה יכולה להיות למשל אי עמידה בהסכם זה, שימוש לרעה בפרופיל או אם יש סיכון שבפרופיל שלך נעשה שימוש לרעה במידע או במקרה בו יש חשש לשימוש לא חוקי כלשהו.


6. מידע אישי

6.1. בהתייחס לפרופיל ולטיפול בנתונים אישיים, אוריין מפנה למדיניות הפרטיות שלנו.

 

7. מידע לגבי הפרופיל (הסכמה)

7.1. אתה מסכים לכך שאוריין ו/או SwipBox תשלח לך 1) מידע על חבילות 2) מידע על עדכונים ושינויים 3) הערכה של חווית הלקוח ו-4) מידע על הטיפול בנתונים האישיים שלך כאמור. בהסכם זה


מדיניות הפרטיות

1. עיבוד נתונים אישיים

1.1. כדי לעבד את בקשתך, אוריין, ו-SwipBox, יאספו ויעבדו את הנתונים האישיים הדרושים כדי לעמוד בהתקשרות החוזית. אתה באופן אישי מספק את הנתונים האישיים המעובדים במהלך הרישום והתחזוקה של הנתונים שסופקו.


1.1.1. נתונים אלה עשויים לכלול:
1.1.1.1. שם
1.1.1.2. כתובת
1.1.1.3. מספר טלפון
1.1.1.4. כתובת דוא"ל
1.1.1.5. חתימה

1.2. אוריין תאחסן ותעבד את הנתונים האישיים שלך למטרות הבאות:

1.2.1. יצירה וניהול של הפרופיל שלך.
1.2.2. העברת מידע על משלוחי חבילות.
1.2.3. ניתוח ביצועים  כללי של חבילות שנמסרו.

1.3. אוריין תעביר מידע על משלוחים שהתקבלו ונמסרו לצדדים שלישיים, כגון ספק הלוגיסטיקה שלך וספק התוכנה של אוריין. כל צד שלישי שאליו אוריין תעביר מידע יכול להיות ממוקם בכל מקום בעולם, לרבות מחוץ לאיחוד האירופי. נתונים אישיים מעובדים תמיד עם אמצעי האבטחה המתאימים וכל ההעברות יבוצעו בהתאם לחוק החל.

1.4. נתונים אישיים מטופלים בסודיות.

1.5. אוריין תאחסן את נתוני החבילה שלך לכל היותר לשישה חודשים לאחר מסירת החבילה בלוקר, אלא אם כן נדרש אחרת על פי חוק או על פי חוזה. המידע האישי שיסופק במהלך יצירת הפרופיל יישמר כברירת מחדל למשך 36 חודשים לאחר השימוש האחרון בפרופיל, אלא אם תבקש מחיקת הנתונים לפני מועד זה. אחסון מבטיח שתוכלו להשתמש במערכת אוריין.

1.6. אם יש לך תלונה לגבי האופן שבו אוריין תעבד את הנתונים האישיים שלך, אנא צור קשר עם מוקד הלקוחות (סעיף 5.1)


גרסה  1.2 14-01-2020