אוריין: רווח של 3 מיליון דולר בחציון הראשון
זאת לעומת רווח של 2.1416 מיליון דולר בתקופה הקבילה אשתקד. החברה מדווחת על גידול בפעילות מגזר הבלדרות הפנים ארצית ועל התייעלות תפעולית בהשמת כוח אדם ובקווי ההפצה
15.08.16 / 13:05
מרכז ההפצה החדש של אוריין בחבל מודיעין
15.08.16
מרכז ההפצה החדש של אוריין בחבל מודיעין

אוריין פרסמה את הדוחות הכספיים לחציון הראשון של 2016 ומהם עולה כי החברה הרוויחה במהלך ששת החודשים הראשונים של השנה כ-3.05 מיליון דולר. זאת לעומת רווח של 2.416 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

החברה מציינת כי יחד עם זאת ברבעון השני של השנה נרשם קיטון ברווח הנקי בשיעור 33% בהשוואה לרבעון הראשון של 2016, שנבע מירידה בהיקפי הפעילות במגזרי השילוח והבלדרות הפנים ארצית בשל תקופת החגים שחלה ברבעון הראשון וכתוצאה מגידול נקודתי בהוצאות הנהלה.

 

החברה מציינת כי השיפור ברווח לתקופה מול החציון והרבעון המקבילים אשתקד הינם תוצאה ישירה של גידול ברווח הגולמי וברווח מפעולות רגילות לתקופות אלו. אוריין מציינת כי קיים גידול בפעילות מגזר הבלדרות הפנים ארצית וכי קיימת התייעלות תפעולית בהשמת כוח אדם ובקווי ההפצה.

 

החברה מציינת כי במהלך הרבעון השני של 2016 היא העתיקה את מרכז ההפצה המרכזי של מגזר הבלדרות הפנים ארצית לאתר חדש ומרווח יותר אשר מיועד לשמש בנוסף את מחלקת ההובלות היבשתיות של החברה. לדברי החברה, שילוב פעילויות אלה תחת קורת גג אחת נועד להגדיל את יכולת הייצור של החברה וכן לייצר סינרגיה תפעולית שתביא לשיפור וייעול הליכים ולשיפור השירות ללקוח, במטרה שביחד עם התשומות הניהוליות שמשקיעה החברה במגזר הפעילות הוא יעבור לפסי רווחיות באופן קבוע.

 

לדברי החברה, שיפור ברווח הגולמי של מגזרי השילוח (יבוא/ יצוא) נגרם הודות לירידה בעלויות ההובלה הימית. שיפור זה קוזז חלקית על ידי ירידה בפעילות לקוחות צד ג' אשר מהווה חלק ממגזר הפעילויות האחרות. החברה כותבת בדו"ח החציון כי הירידות במחירי ההובלה הימית בחלק מנתיבי הסחר בהם פעילה החברה נובעות הן בשל התחרות הרבה בשוק והן בשל ירידה במחירי הדלק. המשך הירידה הנזכרת לעלי במחירי ההובלה מקטינה את שולי הרווח במגזרים אלו באופן שמביא להחרפת התחרות בשוק ולפיכך עלולה בטווח הרחוק להביא לפגיעה ברווחיות החברה.