אוריין: רווח של 1.8 מיליון דולר ברבעון הראשון
החברה מדווחת על עלייה של 20% בהכנסות פעילות השילוח ביבוא הודות לגידול בפעילות הלקוחות ולעליות מחירים. החברה צמצמה את ההפסדים בפעילות מגזר ההפצה וההובלה בכ-9%
28.05.18 / 12:54
אוריין: רווח של 1.8 מיליון דולר ברבעון הראשון
28.05.18
אוריין: רווח של 1.8 מיליון דולר ברבעון הראשון
חן למדן, מנכ״ל אוריין ובעלי החברה
28.05.18
חן למדן, מנכ״ל אוריין ובעלי החברה

חברת אוריין פרסמה אתמול את הדוחות הכספיים של החברה עבור הרבעון הראשון של השנה ממנו עולה כי החברה רשמה רווח נקי של 1.29 מיליון דולר, זאת בהשוואה לרווח נקי של 1.75 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד – קיטון של 26%. 

 

מחברת אוריין נמסר עוד כי הרווח לפני מס עבור הרבעון הראשון היה 1.84 מיליון דולר בהשוואה ל-1.76 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של 4.4%. מהחברה נמסר כי הפער בהוצאות המס בין התקופות (549 אלף דולר בהשוואה ל-9,000 דולר) נובע בעיקר מהכנסות המסים שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד כתוצאה מירידה בשער החליפין של הדולר ומשינוי בשיעור המס. 

 

החברה מחלקת פעילותה למספר מגזרים עיקריים: פעילות בתחום היבוא, בתחום היצוא, בתחום הפצה והובלה ותחום האחסנה, פעילות בתחום המימון וכן פעילויות אחרות הכוללות פעילויות שילוח משלוחי צד ג׳ (משלוחים מיעד ליעד בחו״ל ושאינם עוברים בישראל). 

 

עיקר השיפור בתוצאות הכספיות של החברה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נבע מגידול ברווחיות מגזר היבוא אשר רשם עלייה ברווח של 430 אלף דולר – שיפור של כ-20% הודות לגידול בפעילות הלקוחות, ולעליות מחירים במגזר הפעילות. 

 

בנוסף, החברה ממשיכה לרכז מאמצים בשיפור תוצאות מגזר ההפצה וההובלה, כאשר בתקופת הדוח נרשם צמצום של כ-9% בהפסד של המגזר לעומת ההפסד בתקופה המקבילה אשתקד (צמצום של 16% במונחים שקליים). צמצום זה נבע הודות לגידול בכנסות מלקוחות חדשים ולקוחות קיימים לצד התחלת השפעת ההתייעלות התפעולית של איחוד פעילות ההפצה וההובלה. בכוונת החברה להמשיך ולהשקיע תשומות ניהול ניכרות ואמצעי התייעלות נוספים על מנת לצמצם את ההפסד במגזר זה והעברתו לפסי רווחיות.

 

יחד עם זאת ברבעון הראשון של שנת 2018 רשמה החברה הפסד של 92 אלף דולר במגזר האחסנה לעומת רווח של 215 אלף דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בחברה מייחסים את ההרעה בתוצאות המגזר בעיקר בשל הכנסה חד פעמית שנרשמה ברבעון המקביל אשתקד וכן כתוצאה מעלויות זמניות שנדרשו לטובת קליטת עובדים חדשים. 

 

החברה מדווחת כי במהלך ינואר – מרץ 2018 היא ממשיכה בפעולות הדרושות להקמה ולגיוס לקוחות למרכזים הלוגיסטיים החדשים הצפויים להיפתח בקרוב. 

 

נזכיר כי במהלך פברואר האחרון גייסה החברה מהציבור כ-124 מיליון שקל באמצעות הנפקת אגרות החוב של החברה. 

 

 

 

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך