אוריין: רווח של 1.5 מיליון דולר ברבעון השלישי
החברה מדווחת על גידול ברווח הגולמי של מגזרי היבוא והיצוא בתקופות הדוחות. גם מגזר האחסנה רשם שיפור ועלייה בתפוסת המרלו״ג, לצד גידול בהכנסות של מגזר ההפצה וההובלה. אוריין: גוייס מנהל ייעודי לפעילות ההפצה לנמענים פרטיים
30.11.20 / 12:43
קריית אוריין במודיעין. בקרוב האכלוס
30.11.20
קריית אוריין במודיעין. בקרוב האכלוס

אוריין סיימה את התקופות של תשעה ושלושה חודשים של 2020 עם רווח בסך של כ-3.28 מיליון דולר וכ-1.55 מיליון דולר, בהתאמה, בהשוואה להפסד של כ-2.68 מיליון דולר וכ-785 אלף דולר בתקופות המקבילות אשתקד.

 

אוריין מדווחת על גידול ברווח הגולמי של מגזרי היבוא והיצוא בתקופות הדוחות בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד בשיעור של 22% ו-12% ו-23% ו-24% בהתאמה כתוצאה מעלייה בהכנסות היבוא האווירי והיצוא האווירי.

 

מגזר האחסנה, מדווחת אוריין, המשיך לשמור על מגמת שיפור בתוצאות ורשם רווח של 1.72 מיליון דולר ו-525 אלף דולר, בהתאמה, בהשוואה לרווח של כ-499 אלף דולר ו-475 אלף דולר בתקופות המקבילות אשתקד. עיקר השיפור בתוצאות נובע מעלייה באחוזי התפוסה של המרלו״ג החדש בלב הארץ שנפתח לפעילות בינואר 2019.

 

גם מגזר ההפצה וההובלה רשם גידול בהכנסות. השיפור נבע בעיקר מאיחוד פעילות קונספטליין ומגיוס לקוחות חדשים. כתוצאה מכך רשם המגזר רווח של 405 אלף דולר ברבעון השלישי של 2020 – בהשוואה להפסד של 262 אלף בתקופה המקבילה אשתקד.

 

אוריין מדווחת כי החל מסוף הרבעון הראשון של 2020 וכתוצאה מהשפעת התפשטות נגיף הקורונה חל שינוי בתמהיל השירותים שמעניקה החברה ללקוחות המגזר כאשר חל גידול ניכר בהפצות לנמענים פרטיים חלף נמענים עסקיים. אוריין מסרה כי היא מגבשת בימים אלה – בין היתר לקראת אכלוס קריית אוריין במודיעין – תכנית משולבת על מנת לשמר ולייעל את שתי הפעילויות, ובין היתר גויס לטובת הנושא מנהל ייעודי לפעילות ההפצה לנמענים פרטיים.

 

נזכיר כי עד לסוף שנת 2020 צפויה אוריין לקבל את החזקה במרלו״ג בית חלקיה ובמהלך הרבעון הראשון של 2021 צפויה להתקבל החזקה במרכז המיון וההפצה של קריית אוריין במודיעין. מטה החברה בקריית אוריין צפוי להתאכלס במהלך הרבעון השני של 2021.