לקוחות יקרים,

 
איחוד האמירויות הינה המדינה הערבית הראשונה עמה לישראל הסכם סחר חופשי. עם כניסתו של ההסכם לתוקף ב-1 באפריל, יחולו הפחתות מכסים הדדיות על מוצרים מיובאים ומיוצאים, לצד שיפור והקלת הסחר במגוון תחומים נוספים כגון שירותים, תקינה, קניין רוחני, רכש ממשלתי ועסקים קטנים ובינוניים. ההסכם מעניק יתרון תחרותי לחברות ישראליות ומקל על פעילות היצואנים הישראלים בשוק האמירתי. ההסכם צפוי לחזק את הייצוא הישראלי ואף להגדיל את שיעור הצמיחה במשק.
איחוד האמירויות הערביות – ידועה גם בראשי התיבות UAE , איחוד האמירויות הערביות היא  פדרציה  הכוללת שבע אמירויות מונרכיות דובאי, אבו דאבי, עג'מאן, פוג'יירה, ראס אל-ח'ימה , שארג'ה ואום אל-קיוין.
מינהל סחר חוץ שבמשרד הכלכלה והתעשייה מציינים כי מאז כינון היחסים בספטמבר 2020 מוערך היקף הסחר בסחורות בין המדינות בלמעלה מ-2.6 מיליארד דולרים, מהם 1.5 מיליארד בשנת 2022 לבדה. לאחר אשרור ההסכם וכניסתו לתוקף צפוי ההסכם לסייע בהגדלת היקף הסחר הבילטרלי, הרחבת הקשרים הכלכליים בין המדינות ומימוש פוטנציאל הסחר הכלכלי הגדול הטמון בקשרים בין ישראל לאיחוד האמירויות .
בשנים האחרונות מפתחות האמירויות ענפי כלכלה נוספים כגון ייצור אלומיניום, טקסטיל, חומרי בניין, הפקת אמוניה, ועיבוד מזון. תנאי האקלים אינם מאפשרים את התפתחותה של חקלאות ענפה. כיוון שכך, תרומתה לתוצר הלאומי מצומצמת. אי לכך הפחתת המכסים ביבוא לא תשנה משמעותית את היבוא לישראל של מוצרי בעלי מקור אחוד האמירויות , מאידך הפחתת המכסים ביצוא תהיה בעלת השלכות משמעותיות על יכולות הסחר עם האמירויות . 
לרשימת ההטבות ביבוא לישראל -
https://docisolation-eu.prod.fire.glass/?guid=6ed5550f-0cdd-488f-f0a7-6418cf0cd71b 
יצוא - מעל ל- 96% משורות המכס (7717) באיחוד האמירויות קבלו הטבות מכס. 82% ירד בפטור מיידי לאפס (6458 שורות מכס) ועוד 14% ירד באופן הדרגתי ל-0 תוך 3 שנים (283 שורות מכס) או 5 שנים (824 שורות מכס). 2% נוספים מהפריטים (152 שורות מכס) בספר המכס קבלו הטבה בשיעור המכס. בין היתר ירדו המכסים על כימיקלים, דשנים, מוצרי קוסמטיקה, מוצרי פלסטיק, מוצרי קרמיקה, תכשיטים ויהלומים, מכונות ורכיבים אלקטרונים וציוד רפואי וכן ירקות ופירות, מיצים, זרעים, מוצרי בשר ודגים ועוד – תחומים בהם ישנה תעשיה ענפה בישראל 
לרשימת הטבות ביצוא מישראל-
https://docisolation-eu.prod.fire.glass/?guid=9bcc7678-0b84-49cf-f434-8554926ae88c
עוד בהסכם :
• קידום הסחר בשירותים בין המדינות על ידי הבטחת ודאות רגולטורית בתחומים כגון סחר אלקטרוני, שירותים מקצועיים ועסקיים, שירותי הפצה (סיטונאות וקמעונאות), מחשוב ועוד.
• הגנה על זכויות הקניין הרוחני, פטנטים וזכויות יוצרים - הצדדים הגיעו להסכמות חיוניות לצמיחה בסקטורים שונים כדוגמת חקלאות והייטק בהיבטים של פטנטים וזכויות יוצרים. כמו כן, הצדדים הסכימו להגביר את שיתוף הפעולה בתחום, לרבות באכיפת זכויות.
• רכש ממשלתי - הצדדים העניקו באופן הדדי לספקים וחברות גישה לשוק הרכש הממשלתי ופתחו את האפשרות להשתתף במכרזי רכש ממשלתי אשר מפרסמים משרדי ממשלה בשתי המדינות. במכרזים מסוימים ספקים משתי המדינות יוכלו להשתתף במכרזי רכש ממשלתי בתנאים שווים לאלו המוענקים לספקים מקומיים.
• עסקים קטנים ובינוניים - תחום חדש הנכלל בהסכמי אס"ח מודרניים. הצדדים סיכמו לקדם שיתוף פעולה הכולל זיהוי של דרכים לסייע לעסקיים קטנים ובינוניים וניצול הזדמנויות מסחריות המוענקות על ידי הסכם.
• במסגרת ההסכם תוקם ועדה משותפת דרכה יתקיים שיח רציף בין הצדדים בנושאים כלכליים והיא תספק פלטפורמה לדיון בחסמי סחר ובקשות מהתעשייה.
לתקציר ההסכם -
https://docisolation-eu.prod.fire.glass/?guid=0b51567f-b0a6-406f-b8cd-ea99e292352a
כללי מקור 
 פירוט הכללים לקביעת מקור טובין הוא בפרק 3 בהסכם החל מעמוד 642 להסכם המלא בעברית - https://docisolation-eu.prod.fire.glass/?guid=f7aec229-2d7d-41c3-7c17-db8d812b9a18 
על מנת לעמוד בתנאי המקור על הרכיבים והשירותים הלא מקוריים להיות לא יותר מ 60% משווי הטובין במעמד היצוא . ולעיתים רבות יידרש שינוי ברמה של 4-6 ספרות בין המוצרים הלא מקוריים לסיווג המוצר הסופי – כל הכללים לקביעת המקור מופעים בנספח 3 א' בהסכם ( החל מעמוד 660 להסכם ) 
הוכחת מקור 
כל אחד מהבאים ייחשב כהוכחת מקור:
א. תעודת מקור בפורמט נייר  שהונפקה על ידי רשות מוסמכת לפי הדגימה בנספח 3ב'  (תעודות מקור ) - "פורמט נייר" פירושו תעודת מקור חתומה ידנית או אלקטרונית, מוחתמת ומונפקת אצל צד המייצא ישירות ממערכת הרשות המוסמכת ומודפסת  על ידי הרשות המוסמכת, היצרן או היצואן, או נציגו המורשה. ( ראה דוגמא בנספח ) 
ב. תעודת מקור אלקטרונית שהונפקה על ידי רשות מוסמכת בהתאם לסעיף  3.19  - הצדדים ישתדלו לפתח מערכת אלקטרונית לחילופי תעודות מקור אלקטרוניות ומידע מקור כדי להבטיח יישום יעיל ואפקטיבי של פרק זה. ( פתרון זה טרם קיים ) 
ג. הצהרת מקור שנעשתה על ידי יצואן מאושר כאמור בסעיף 3.20. - .סעיף זה יחול בתוך שנה מתאריך כניסתו לתוקף של הסכם זה , כך שבשלב זה החלופה הזו לא קיימת ויש צורך בתעודת מקור נייר .
נהלים להנפקת תעודת המקור 
1. תעודות מקור יונפקו ע"י הרשויות המוסמכות של הצד המייצא, לפי בקשה אלקטרונית או בקשה על נייר, שנעשתה ע"י היצואן, היצרן, או באחריות היצואן ע"י נציגו המורשה, בהתאם לתקנות של הצד המייצא. 
2. טופס הבקשה לתעודת המקור ייעשה בהתאם לדין של הצד המייצא. 
3. תעודות מקור יונפקו אם הטובין המיוצאים יכולים להיחשב לטובין שמקורם אצל צד המייצא בהתאם לפרק זה. 5 
4. לכל תעודת מקור יוקצה מספר מוגדר ע"י הרשויות המנפיקות
5. .תעודת מקור תישא חתימה מאושרת וחותמת רשמית של הרשות המוסמכת. אם החותמת הרשמית מוצמדת באופן אלקטרוני, כי אז תעודת המקור תכלול שיטת אימות כגון קוד QR או כתובת אינטרנט מאובטחת
6. תעודת מקור תונפק לפני או בזמן המשלוח, או בתוך שלושה ימי עבודה לאחר המשלוח
7. כל שינוי בתעודת המקור יהפוך את התעודה לבטלה. תעודת מקור חדשה תונפק במקום השגויה, בציון מספר תעודת המקור שתוקנה בשדה המתאים בהתאם לנספח 3 ב' (תעודת מקור(.
8. תעודת מקור תהיה בתוקף למשך שישה חודשים מתאריך הנפקתה אצל צד המייצא ותוגש בתוך פרק הזמן האמור לרשות המכס של הצד המייבא.
להסכם המלא באנגלית -
https://docisolation-eu.prod.fire.glass/?guid=516730ef-b43c-42f7-8eab-286c51843870
  
נוהל מסודר של המכס טרם פורסם כך שיתכנו שינויים וייתכן וישנם דברים שאינם ברורים עדיים , ברגע שיצא נוהל מכס נעדכן על כך שינוי או הבהרה שתצא . 
 
גדעון רצר 
מנהל תחום מכס 

 למען הסר ספק נבקש להבהיר כי מסר זה אינו מהווה דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב -1982, אלא באינפורמציה שאיננה מעודדת את הנמען, ישירות ובמשתמע, לרכוש מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת.

מחק אותי מתפוצת אימייל זה   |    כניסה לאתר