לקוחות יקרים,
 
אנא ראו הודעה זו של אגף החשבות ברשות המיסים, בדבר תשלומי מיסים בהעברות זה"ב בתקופת הפסח .
 
תודה
חברת אוריין
 
=======
 

         תאריך: 13 מרץ 2023 כ' אדר תשפ"ג

‏                                                                                                    
בנושא: הנחיות לסוכני המכס וליבואנים המשחררים טובין, בתקופה של החופשה המרוכזת בחג הפסחתשפ"ג (2023)
 
בחג הפסח הבעל"ט, רשות המסים יוצאת לחופשה מרוכזת בין התאריכים 5-12/4/2023 לפיכך סחורה שצריכה להשתחרר בתאריכים האמורים , יש לשלם באמצעות מס"ב  בהתאם להוראה מיום 6/10/22  כי תשלום במס"ב סוכן לא יעלה על 50,000 ₪ להצהרה, מעבר לסכום האמור, היבואן ישלם  באמצעי התשלום - העברה בנקאית,  העברת זה"ב  או במס"ב יבואן בהתאם לתקרת האשראי שנקבעה לכל יבואן  על ידי רפרנט בחשבות המכס ומע"מ. יודגש כי  בתקופה של החופשה המרוכזת , לא יאושרו העברות זה"ב  ידניות, על כן  יש לבצע תשלום באמצעות אתר התשלומים - העברות בנקאיות,  אשר בה האישור ניתן באופן מקוון. תשלום באתר ממשל זמין הצהרת יבוא/ הוראת תשלום, חייבת להיות,  "ברירת מחדל -  קופה " נבקש כי יבואנים /סוכני מכס, אשר מעוניינים לבצע העברות זה"ב לצורך שחרור יבוא, יש לדאוג ולהעביר אלינו את אישור ניהול חשבון כולל מספר ה IBN , על מנת שהתשלום  שבוצע בהעברת זה"ב, ייקלט באון ליין, לזכות סוכן המכס/יבואן. הערה: העברות זה"ב שיבוצעו לא בתהליך מקוון,   יאושרו רק לאחר חופשה מרוכזת . העברות זה"ב ממוכנות ימשיכו לפי התהליך השוטף . סוכן מכס/יבואן  אשר יחרוג מתקרת האשראי במס"ב ,  יכול לבצע תשלום,  בהעברה בנקאית באמצעות האינטרנט.  ( אין צורך בקבלתאישור נציג החשבותלהלן הנחיות לביצוע תשלום באמצעות ממשל זמין: יש להיכנס לאתר רשות  המסים  http://taxes.gov.il למכס- תשלומי מיסי יבוא תשלום באמצעות העברה בנקאית  תשלום באמצעות ממשל זמין פתוח לבנקים הבאים:  בנק לאומי,  בנק מזרחי בנק דיסקונט,   בנק הפועלים,  בנק אגוד, בנק אוצר החייל,  בנק מרכנתיל בנק יו-בנק  בנק הבינלאומי, מסד ופאג"י 

 למען הסר ספק נבקש להבהיר כי מסר זה אינו מהווה דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב -1982, אלא באינפורמציה שאיננה מעודדת את הנמען, ישירות ובמשתמע, לרכוש מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת.

מחק אותי מתפוצת אימייל זה   |    כניסה לאתר