לקוחות יקרים,
לעייל הודעת רשות המיסים לגבי הוראות השעה המדוברות.
הוראות שעה המוארכות מכוח סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת: מכס ומס קניה
נושא
בלו ומס קניה מכס
תאריך פרסום
26.12.2022
 
רשות המסים מבהירה בזאת כי הוראות השעה המופיעות להלן, אשר תוקפן צפוי לפוג ב-31 בדצמבר 2022, יעמדו בתוקף עד ליום ה-15 בפברואר 2023. זאת, לאור השבעתה של כנסת חדשה ביום ה-15 בנובמבר 2022 ומכוח סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת. 
להלן רשימה של הוראות שעה המתקנות את צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017 אשר מוארכות מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת עד ליום 15.02.2023:
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 14), התשע"ב-2012
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 10), התשע"ז-2017
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 3), התשע"ח-2017
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 20), התשע"ח-2018
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 2), התשע"ט-2018
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 3), התשע"ט-2018
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 4), התשע"ט-2018
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 13), התש"ף-2020
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2021
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 4), התשפ"א-2021
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 5), התשפ"א-2021- סעיף 1(2)
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה), התשפ"ב-2021
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 9 והוראת שעה מס' 5), התשפ"ב-2021- סעיף 4(2)
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 13 והוראת שעה מס' 9), התשפ"ב-2021
צו הבלו על דלק (הטלת בלו)(הוראת שעה מס' 2), התשפ"ב-2022
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 14), התשפ"ב-2022
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 15), התשפ"ב-2022
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 16), התשפ"ב-2022
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 18), התשפ"ב-2022
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 19), התשפ"ב-2022
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 20), התשפ"ב-2022
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 21), התשפ"ב-2022
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 24 והוראת שעה מס' 22), התשפ"ב-2022
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 23), התשפ"ב-2022
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 24), התשפ"ב-2022
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה), התשפ"ג-2022

 למען הסר ספק נבקש להבהיר כי מסר זה אינו מהווה דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב -1982, אלא באינפורמציה שאיננה מעודדת את הנמען, ישירות ובמשתמע, לרכוש מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת.

מחק אותי מתפוצת אימייל זה   |    כניסה לאתר