לקוחות יקרים,
 
בהמשך לעדכונים קודמים בדבר עיכובים בהפצת משלוחים עקב עומסים חריגים במרכז המיון.
 
נבקש לעדכן כי תגברנו את מערך המיון, צוותי התפעול שלנו פועלים לעמוד בלוחות הזמנים ולנהל את פערי ההפצה שנוצרו.
 
אנו מתנצלים ומודים לכם על ההבנה,
 
צוות אוריין.

 למען הסר ספק נבקש להבהיר כי מסר זה אינו מהווה דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב -1982, אלא באינפורמציה שאיננה מעודדת את הנמען, ישירות ובמשתמע, לרכוש מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת.

מחק אותי מתפוצת אימייל זה   |    כניסה לאתר