שלום רב,
להלן הודעה של חברת הספנות MSC בגין שינויים בהיטל Terminal Handling Charges  בנמלי הפריקה בארה"ב:
 
תאריך השינוי הוא החל מה 01.10.2022 ואילך.
 
בברכה,
 
.

 למען הסר ספק נבקש להבהיר כי מסר זה אינו מהווה דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב -1982, אלא באינפורמציה שאיננה מעודדת את הנמען, ישירות ובמשתמע, לרכוש מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת.

מחק אותי מתפוצת אימייל זה   |    כניסה לאתר