לקוחות יקרים ,
מצורף עדכון וחידוד נהלים מחברת MSC לגבי המכלת מכולות יצוא ובמיוחד תשומת לב על משקל מקסימלי שמצוין על גבי המכולה.
יש לעדכן את המחסנים והממכילים בהתאם על מנת שנימנע מקנסות וחיובים נוספים.
בברכה,
סויסה ענבל
מנהלת יצוא ימי
אוריין ש.מ. בע"מ
 
 

-מבלי לפגוע בזכויות-
                                        אכיפת משקל VGM על פי תקנות SOLAS
‏לקוחות יקרים,
תקנות SOLAS (SaFety of life at sea) הבינ"ל, אוסרות טעינת מכולות שמשקלן חורג ממשקל העמסה מקסימלי המותר בהן.
משקל העמסה מקסימלי מותר למכולה הינו משקל סה"כ PAYLOAD+TARA, המצויינים על גבי המכולה.
נמלי ישראל הם הגורם שהוסמך על ידי מדינת ישראל לבצע שקילת VGM ולאסור טעינת מכולה חורגת במשקלה. שקילה זו מתבצעת במועד כניסת מכולה מלאה לשטחי הנמל, בעוד המכולה ממוקמת על המשאית.
מכולה שמשקל ה  VGM שלה, כפי שידווח הנמל, יימצא חורג ממשקל העמסה מקסימלי מותר, לא תוכל להיטען לאוניה.
במקרה זה אנו נפעל כדלקמן:
• נפנה לעמיל המכס בציון נתוני חריגת המשקל.
• במידה והלקוח יטען כי משקל המכולה אינו חורג ממשקל העמסה מקסימלי, תוכלו לפנות לנמל לביצוע שקילה חוזרת.
אנא הקפדתכם בנושא,
בברכה,
MSC ISRAEL LTD

 


מחק אותי מתפוצת אימייל זה   |    כניסה לאתר